Prosinac 05, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NACIONALNI PLAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA 2021-2030: Mjere prema područjima djelovanja

S ciljem povećanja cestovne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, u Drugom desetljeću sigurnosti planirano je 190 aktivnosti koje su kategorizirane u 13 područja djelovanja:

 

• Sigurna brzina

• Vožnja bez utjecaja alkohola, droga i lijekova

• Sigurna vožnja

• Prevencija distrakcije vozača

• Sigurnost aktivnih oblika prometovanja

• Sigurnost motociklista i mopedista

• Sigurnost profesionalnih vozača

• Zaštita u vozilu

• Sigurna infrastruktura

• Sigurna vozila

• Brze i učinkovite hitne službe

• Jačanje kapaciteta prometne policije i inspekcijskih službi

• Baza podataka i prikupljanje podataka.

 

Aktivnosti su generalno svrstane u tri osnovne kategorije (edukacijske, inženjerske i zakonske) podijeljene u 71 mjeru. Sukladno cilju, naglasak Nacionalnog plana, pa tako i aktivnosti, je na edukaciji, tj. podjeli odgovornosti između korisnika, kreatora i upravitelja cestovne infrastrukture.

 

Za potrebe definiranja mjera prema područjima djelovanja sigurnosna kaciga je uvrštena u područje djelovanja sigurnost aktivnih oblika prometovanja (kad su u pitanju biciklisti) te sigurnost motociklista i mopedista, kad su u pitanju predmetni vozači.

 

U sklopu mjera također je dodano važno područje bitno za adekvatno praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti, kao i učinkovitosti Nacionalnog plana pod nazivom baza podataka i prikupljanje podataka.

 

Uz definirane mjere prema tipu i grupi, za svaku su mjeru definirane i sljedeće vrijednosti nužne za plan razvoja i implementacije:

 

Oznaka

Opis

Tip mjere

kao što se iz definiranih mjera prema područjima djelovanja može vidjeti, mjere se generalno dijele na tri tipa: edukacijske, inženjerske i zakonske

s ciljem lakše implementacije plan provedbe je kreiran prema predmetnim tipovima

Mjera

skup aktivnosti kojima se izravno ostvaruje posebni cilj aktivnosti koje je potrebno provesti

Aktivnost

niz specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno vodi ostvarenju mjere, a neizravno ostvarenju posebnog cilja

Odgovornost

predstavlja odgovorne institucije za provedbu pojedine mjere

Razdoblje implementacije

razdoblje u kojem kreće implementacija

I. 2021. - 2023.

II. 2024. - 2026.

III. 2027. - 2030.

s obzirom na to da se radi o kontinuiranom radu na sigurnosti cestovnog prometa, mjere se periodički provode, a sukladno potrebama i potencijalima

prioritete provedbe mjera potrebno je uskladiti s utvrđenim potencijalima pojedinog područja djelovanja, kao i komplementarnosti pojedinih aktivnosti

 

Za potrebe praćenja učinkovitosti mjera i Nacionalnog plana u cijelosti nužno je sustavno prikupljanje podataka te izvještavanje na godišnjoj razini o trendovima u definiranim područjima djelovanja. Minimalno svake tri godine potrebno je provođenje evaluacije Nacionalnog plana kroz praćenje rezultata provedenih aktivnosti uz izradu detaljne statističke analize baze podataka o prometnim nesrećama, kao i analize trendova u područjima djelovanja. Shodno tome, a sukladno Okviru politike EU-a za sigurnost na cestama 2021. - 2030. - sljedeći koraci u ostvarenju Vizije nula (EU Road safety policy framework 2021-2030 - Next steps towards Vision Zero), nužno je i provođenje sustavnih analiza prometnog toka koje nisu vezane samo za utvrđene prometne prekršaje/nesreće, a s ciljem kvalitetnije i objektivnije procjene stanja sigurnosti. Također je o utvrđenim vrijednostima ključnih pokazatelja uspješnosti preporučeno obavještavati Europsku komisiju s ciljem povećanja cestovne sigurnosti na razini Europske unije.